112 Netwerk editie juni 2017

In deze zomereditie 2017 onder andere artikelen over;

- Terugblik op 3 jaar Expertgroep Crisisbeheering en OTO
- Regionalisering Intensice Care
- Scholingsactiviteiten Ambulance Oost
- Frequent Operationeel Overleg bij Ambulance Oost
- Distributie jodiumtabletten in Oost-Nederland

Daarnaast zijn er interviews te lezen met:

- Eric Veldboer van Meniz over de zorg voor de kwetsbare ouderen
- Johan Keijzer, Ate Jeeninga en Karsjen Koop over de pilot met betrekking tot visites rijden door verpleegkundig specialisten
- Claire Slegers van Streekziekenhuis Koningin Beatrix over de levelindeling van dit ziekenhuis

We wensen u veel leesplezier.