16 November 2015: Steering Committee weer in actie

 

Op 16 november heeft de meest recente bijeenkomst van het Steering Committee plaats gevonden. In het EUREGIO Vergadercentrum Terhaar sive Droste in Enschede hebben de leden van het Steering Committee op deze dag vooral aandacht aan het thema communicatie besteed.

 

Als warming-up had de Lead Partner iets speciaals bedacht: aan de hand van een visualisatie-oefening konden de deelnemers aangeven hoe ze de grensoverschrijdende euregionale samenwerking nu zien en waar ze gezamenlijk naar streven hoe  dit er in 2018, na afloop van de projectlooptijd, volgens hen moet uit gaan zien.

In het verdere verloop van de bijeenkomst discussieerde het Steering Committee over verschillende opties voor convenanten tussen Duitse en Nederlandse organsiaties in de acute zorgketen.

Vervolgens deelden de leden de voortgang binnen hun work packages met elkaar. Hierbij kregen ze alvast een sneakpreview van de project website (WP2), die op dit moment ontwikkeld wordt en naar verwachting begin volgend jaar gelanceerd wordt.