Aantoonbaar voorbereid

Aantoonbaar Voorbereid

In 2011 zijn door de LNAZ kwalificatieprofielen vastgesteld voor crisisorganisaties, ook wel bekend als het ‘groene boekje’. Waar moeten functionarissen binnen de crisisorganisaties in de zorgsector aan voldoen? Met de komst van het nieuwe Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 worden door de kwalificatieprofielen voor de Voorzitter Crisis(beleids)team, Crisiscoördinator en Informatiecoördinator onder de loep genomen.

De netwerken Acute Zorg Euregio en regio Zwolle zijn eind 2016 gestart met het project Aantoonbaar Voorbereid. Om de kwalificatieprofielen voor de genoemde sleutelfunctionarissen te herzien wordt er gebruik gemaakt van kennis uit de luchtvaart. Samen met de Human Factors Adviesgroep is er een programma gemaakt om tijdens twee pilotdagen de competentieprofielen te herzien. Sleutelfunctionarissen uit beide regio’s hebben deelgenomen aan de pilotdagen bij EPST in Utrecht.

Gedurende het ochtendprogramma werden door middel van het Checklist Personal Profile (CPP) de competenties van deelnemers vastgesteld. De CPP wordt in de luchtvaart gebruikt om competenties als onder andere leiderschap, betrouwbaarheid en persoonlijke stabiliteit  van piloten (in spé) te achterhalen.

In het middagprogramma werden de deelnemers getest in een vliegsimulator en in de rol van luchtverkeersleiding. Tijdens de simulaties werd de druk opgevoerd door bijvoorbeeld defecten aan het vliegtuig. Terwijl de deelnemers in actie kwamen werden zij geobserveerd door verschillende instructeurs. 

In de avond werd de dag afgesloten door de uitkomsten van de ochtend en de middag met elkaar te verbinden en deze naast de benodigde competenties voor de sleutelfunctionarissen te leggen. 

Vervolg

Nog voor de zomer zal de werkgroep met de uitkomsten aan de slag gaan om tot een eerste aanzet van nieuwe kwalificatieprofielen te komen.