Acute Zorg Euregio Jaarverslag 2015

 

We hebben het  genoegen u het jaarverslag 2015 van Acute Zorg Euregio aan te bieden. Acute Zorg Euregio wil op deze wijze
zo transparant mogelijk verantwoording afleggen over beleid en uitvoering. Naast de jaarcijfers vindt u in dit verslag
interviews met een aantal van onze ketenpartners. 
Zij verwoorden de samenwerking met bureau Acute Zorg Euregio ten
aanzien van de verschillende 
(wettelijk) taken dit het bureau verricht.

Mocht u voor uw organisatie meerdere exemplaren nodig hebben, stuurt u dan een berichtje aan info@acutezorgeuregio.nl.

 

Wij wensen u veel leesplezier toe.