Ambulancezorg App

Ambulancezorg App

De “Ambulancezorg App” is nu beschikbaar in de appstores van Android en iOS. De app is verkrijgbaar voor €2,69. De Ambulancezorg App biedt ambulancemedewerkers op een eenvoudige wijze toegang tot het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA), C2000 verbindingsschema’s, nieuws- en pushberichten. 

Over de Ambulancezorg app
De app informeert ambulancemedewerkers direct over actuele zaken. Ook kan de gebruiker de app persoonlijk maken door eigen notities toe te voegen, een lijst met favorieten te maken en de eigen regio in te stellen voor regiospecifieke informatie. 

Altijd actuele protocollen
De app bevat ook de nieuwste versie van LPA (versie 8). LPA8 is als landelijke standaard met ingang van 1 januari 2015 van kracht. De vorige LPA versies waren tot nu toe enkel als boek beschikbaar, nu kan LPA8 zowel via het bekende boekje als via de Ambulancezorg app geraadpleegd worden.

Totstandkoming en beheer
De Ambulancezorg app is ontwikkeld in opdracht van sectororganisatie Ambulancezorg Nederland (http://www.ambulancezorg.nl/), in nauwe samenwerking met het veld. Ambulancezorg Nederland draagt zorg voor de verdere ontwikkeling en het actueel houden van de app.