Cancelen Nascholing Vroegtijdig herkennen hartinfarct en beroerte in de 1e lijn voor doktersassistenten

Ondanks de relatief goede evaluatiescores van de doktersassistenten van de cursus van 11 oktober jl.,isin goed onderling overleg met de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg (WDH) Twente - partner in de scholing en accreditatie- besloten de scholingen voor 25 oktober en 2 november te cancelen, om het aangeboden cursusmateriaal beter op elkaar af te kunnen stemmen.
Gezien de relatief korte tijd tot de volgende twee cursusdata, is het niet mogelijk om dit op adequate wijze te realiseren.

In 2017 zullen we deze cursus opnieuw aanbieden. De reeds aangemelde kandidaten blijven op de kandidatenlijst staan en zullen uiteraard op de hoogte worden gehouden van verder verloop en ontwikkeling van deze scholing.

Excuses voor het ongemak.