CBRN-kwartiersmakersdag

Op woensdag 7 september werd in het Medisch Spectrum Twente de CBRN-kwartiermakersdag gehouden. Op deze dag, die door de netwerken Acute Zorg Euregio en Zwolle werd georganiseerd, werden alle facetten van de handleidingen C, B, R en N nader onder de loep genomen. CBRN kwartiermakers uit alle ziekenhuizen uit de beide regio's waren op deze dag aanwezig. 

De laatste handleiding -Biologisch- was reden om naast de theorie, ook de praktijk nog eens te belichten. In het ochtendprogramma werd samen met deskundigen de theorie rondom CBRN besproken  en werden 'tips' en 'tops' geïnventariseerd. In de middag werden in drie aparte decontaminatietenten de opvang van C, B en RN patiënten beoefend.

In de komende editie van ons magazine 112-netwerk kunt u een uitgebreid verslag en een fotoreportage van deze dag vinden.