Conferentie Acuut Beter

Conferentie Acuut Beter

De acute zorg in Nederland is goed geregeld, maar de druk wordt steeds hoger. In een vergrijzende samenleving is de kans dat deze drukte afneemt klein. Daarom is het zaak met elkaar te bespreken hoe we de patiënt het beste kunnen blijven bedienen en tegelijk de werkdruk in de acute zorg kunnen beheersen. De situatie verschilt per regio. In de ene regio zit het kenlpunt bij de instroom van patiënten en in de andere regio juist bij de uitstroom uit de acute zorg.

Hoe zit dat in uw regio? 

In veel regio's zijn al initiatieven om de drukte in de acute zorg aan te pakken. Op 29 januari kunt u met deze initiatieven kennis maken. Dit is het moment om van collega's te horen wat en hoe zij het in hun regio hebben aangepakt. En tegen welke hobbels zij aanliepen. Ook kunt u de collega's uit de acute zorgketen ontmoeten, uit andere regio's en uit uw eigen regio: zorgprofessionals, zorgbestuurders, vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en gemeenten. U kunt elkaar inspireren en van elkaar leren. Want duidelijk is, dat samenwerking in de acute keten centraal staat.

Waar en wanneeer: 
Maandag 29 januari, met inloop vanaf 10.00 uur (einde 16.30)
De Rijtuigenloods te Amsterfoort.

Meer informatie:
Uitnodiging
Programma
Workshops