Crew Resource Management

CRM in de zorg

Crew Resource Management (CRM) werd eind jaren zeventig in de luchtvaart ontwikkeld om incidenten aan te pakken die plaatsvonden door niet optimale samenwerking in de cockpit. De CRM methodiek is inmiddels een verplicht onderdeel geworden in de luchtvaart en worden tijdens de opleiding en gedurende de loopbaan van piloten en het vliegpersoneel steeds herhaald. In samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht is de CRM-training inmiddels vertaald naar de acute zorg keten en kan deze o.a. geïmplementeerd worden binnen ziekenhuizen.

Naast persoonlijke expertise vormt effectief leiderschap en teamwork de basis voor hoogstaande en veilige patientenzorg.

Op woensdag 3 september jl. heeft Acute Zorg Euregio in samenwerking met Marck Haerkens van Wings of Care een interactieve workshop georganiseerd die vooral gericht was op kennismaking met CRM ten aanzien van meerdere disciplines in de acute zorg keten.
De ca. 30 kandidaten van deze workshop hebben bij Landhuishotel Bloemenbeek in De Lutte op interactieve wijze mee kunnen discussiëren over het belang van invoering van CRM in de acute zorg keten.