Duits-Nederlandse samenwerking bij grootschalige oefening

Op 4 oktober vond de eerste grensoverschrijdende spoedzorg oefening plaats in het kader van het door INTERREG gefinancierde PREpare-project. Deze oefening vormt het begin van in totaal 4 grensoverschrijdende oefeningen die tussen nu en mei 2018 samen met Duitse en Nederlandse medewerkers in de acute zorg worden uitgevoerd.

Uit het verleden bleek dat bij grootschalige incidenten de mogelijkheden aan andere kant van de grens nog niet optimaal worden benut. Daarom is het doel van deze oefeningen de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van grootschaligheid te verbeteren.

GHOR Twente en FRB hebben de krachten gebundeld om een interactief simulatiespel voor te bereiden (Emergo Train System ETS). Voor deze eerste oefening is voor een zeer reël scenario gekozen: het massaongeluk op de A31 in 2011, waar indertijd 51 voertuigen bij betrokken waren. In real time hebben medewerkers van de werkelijke spoedzorgketen: beide meldkamers, ambulancediensten, de Veiligheidsregio's Twente en Noord- en Oostgelderland en de Kreis Borken fictief uitgevoerd. De Duitse meldkamer nam in een vroeg stadium contact op met de Nederlandse meldkamer.

Het hoofddoel van de eerste oefening was voor een deel kennismaking met elkaar en de achterliggende structuren en werkwijzen aan beide kanten van de grens uit te wisselen. Bovendien boodt de oefening -omdat de Duitse meldkamer in een vroeg stadium contact op nam met de Nederlandse meldkamer- de gelegenheid om het verloop van de alamering met elkaar te bespreken en verder vast te leggen.

De feedback van de deelnemers was positief. De deelnemers ervoeren de gezamenlijke inzet als betere zorg voor de patiënt, omdat de slachtoffers simpelweg sneller vervoerd konden worden. De oefening werd als leerzaam en als eye-opener ervaren en deed de wens naar verdere oefeningen rijzen. Na de uitwerking van de oefening zullen aandachtspunten gedefinieerd worden die nadere uitwerking nodig hebben en geoefend moeten worden. Zodat we in een noodsituatie door samen te werken snellere spoedzorg kunnen bieden.