GGD AppStore

GGD AppStore geeft helderheid in hoeveelheid gezondheidsapps

Let op: opent in een nieuw vensterDe GGD AppStore is officieel een feit. Op een speciale website zijn allerlei gezondheidsapps te vinden, die gekeurd en voorzien zijn van een vignet. “We zien nu weer de bomen door het bos in plaats van het bos te kappen”, zo liet directeur GGD Amsterdam Paul van der Velpen weten. Kort en bondig is het idee van de GGD-Appstore: Een zorgvuldige, onafhankelijke en transparante toetsing van gezondheidsapps door deskundige GGD professionals. Deze kennis wordt vervolgens gebundeld en openbaar gedeeld. Alleen die apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden geplaatst in GGD AppStore én voorzien van een herkenbaar vignet. Vanuit het principe: "we raden aan", niet "we raden af".

Regie

In de AppStore staan allerlei soorten gezondheidsapps, die beoordeeld zijn aan de hand van diverse criteria. Die zijn gebaseerd op de uitgangspunten van positieve gezondheid van Machteld Huber, waarbij het gaat om het vermogen om zelf de regie te voeren als het gaat om gezondheid. Positieve gezondheid kent 6 dimensies. Langs deze dimensies is de AppStore gerubriceerd. Het aantal apps neemt enorm in aantal toe door allerlei ontwikkelingen in de zorg (er zijn er zo’n 100.000 en dat aantal stijgt iedere dag), maar er is tegelijkertijd behoefte aan regie en toetsing om zo te weten welke apps nu wel of niet betrouwbaar en effectief zijn. Op dat laatste haakt de GGD AppStore in.

Database

Alle 25 GGD’en en GGD GHOR Nederland hebben ingestemd met de GGD AppStore. De bedoeling is dat de GGD’en zelf apps gaan aanleveren. Nu staan er 50 apps in de Appstore, dat aantal moet eind van het jaar op meer dan 125 liggen. Het gebruik van de GGD AppStore is gratis voor iedereen.

Een 'store' is niet het belangrijkste doel voor de GGD’en. Het is niet meer en minder dan een database, in de vorm van een website, waar we de onderzochte apps plaatsen. Op de website vind je per app een kort en bondige review. Het gehele rapport per gecheckte app zal in een volgende versie van de website direct te downloaden zijn. Tot die tijd kun je via info@ggdappstore.nl het volledige rapport kosteloos opvragen. 

Samenwerking

GGD AppStore hecht aan samenwerking met relevante kennisinstituten en organisaties. Er zijn nu relaties gelegd met: Institute for Positive Health, RIVM, KNMG, NPCF, Nictiz/Nivel, Deloitte Medical Assurance Apps, Mobile Doctors. Doel is deze relaties en samenwerking verder te verstevigen en het samenwerkingsnetwerk verder uit te breiden.

Twitter: @GGDAppStore