Grensoverschrijdend project PREpare

In 2014 hebben de ketenpartners besloten om in het kader van het INTERREG V A programma een aanvraag in te dienen om de concepten, die in de drie People-to-People projecten ontwikkeld zijn in het kader van een driejarig project in de EUREGIO, te implementeren en te testen. Met ingang van 1 april 2015 is het PREpare-project opgestart.

PREpare “Pilot Region for Cross-border Emergency Care and Crisis Preparedness in the EUREGIO”

Doel van het PREpare-project is het verminderen van de barrièrewerking van de grens voor acute zorgverlening en voorbereidende rampenbestrijding in de EUREGIO. Gedurende het project zal door implementatie en evaluatie van concrete pilotmaatregelen juridische, organisatorische, culturele en taalbelemmeringen weggenomen worden, zonder te moeten wachten op langdurige processen inzake verandering van bovenliggende wettelijke randvoorwaarden. Daarmee zal de EUREGIO een acute zorg regio worden waar alle inwoners de meest optimale en snelste acute zorg ontvangen, ook indien zij zich in het buurland bevinden. De ruggengraat van de grensoverschrijdende samenwerking vormt enerzijds de stuurgroep, bestaande uit beleidsmakers van de grensregio’s en anderzijds nemen expertgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van acute zorg inrichtingen, de implementatie van concrete acties in de dagelijkse praktijk over. Twee belangrijke speerpunten in het project zijn de overdracht van kennis over grensoverschrijdende samenwerking aan het personeel en de grensoverschrijdende communicatie tussen instellingen, alsook met patienten en de burgers. Gebaseerd op de evaluatie van de gedurende het project geïmplementeerde acties, kunnen regionale en nationale overheden na afloop van het project beslissen of de acties als “good practices” voor implementatie in andere grensregio’s aanbevolen kunnen worden.

Mede mogelijk gemaakt door: