Grensoverschrijdend project "SourcE"

Project "SourcE"

Het derde project in het kader van grensoverschrijdende samenwerking is SourcE. Dit project loopt van 1 juni 2014 t/m 31 maart 2015.

Grote ongevallen zoals die op de A31 (DE) en de A35 (NL) en de witte plekken binnen de dagelijkse acute zorgverlening zoals bij de ambulancevoorziening in regio Dinkelland (NL) tonen de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking. Dit voor een optimale hulpverlening aan de burgers van de EUREGIO.
De acute zorgorganisaties in de EUREGIO hebben daarom een strategisch plan tot 2022 opgesteld voor een grenzeloze euregionale acute zorg. Een belangrijk punt hierbij betreffen de ambulanceverpleegkundigen, die als eerste hulp aan de patiënten verlenen. Onafhankelijk van de functie van de medewerker, leidinggevende of inhoudsdeskundige, moet weten wat hij aan de andere kant van de grens kan en mag doen.
Mede door het project “Staff in cross-border urgent care in the EUREGIO” (SourcE) worden financiële, juridische en organisatorische barrières voor de grenzeloze inzet van ambulancepersoneel in de EUREGIO verminderd en kennis over de “DO‟s & DON‟Ts” aan de medewerkers overgedragen.

Hiervoor willen de projectpartners randvoorwaarden scheppen voor stages, hospitaties en het uitwisselen van medewerkers, concepten opstellen voor de grensoverschrijdende erkenning van diploma‟s en opleidingen en het ontwikkelen van een module aangaande euregionale grensoverschrijdende zorg voor opleidingen en bijscholingen, alsmede het ontwikkelen van een tool voor het transfer van kennis aan de medewerkers werkzaam in de euregionale acute zorg.

Mede mogelijk gemaakt door:

ptop_aze_logo.jpg  

interreg_fonds.jpg