Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Ambulancezorg Nederland (AZN), het Rode Kruis (NRK), het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), GGD GHOR Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) werken in 2015 met elkaar aan de implementatie van GGB: het nieuwe model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Op de themapagina GGB op GGD GHOR Kennisnet verschijnen regelmatig updates met betrekking tot de voortgang en resultaten. Dit stand van zakenoverzicht is een bundeling van deze updates.

Invoeringsmoment Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) 4 januari 2016 
Namens de stuurgroep GGB  informeer ik u hierbij over het daadwerkelijk operationeel worden van het nieuwe GGB-concept. Er is altijd uitgedragen dat de start van GGB op 1 januari 201... lees verder