ICo training voor HAP

Opleiding Informatie Coördinator (ICo) HAP

In het kader van het live brengen van het Netcentrisch Werken in mei 2015 binnen de Netwerken Acute Zorg Zwolle en Euregio zijn opleidingen verzorgd voor de functionarissen binnen de zorginstellingen die de rol van ICo gaan vervullen.

Inhoud 

Tijdens de opleiding is aandacht besteedt aan de volgende onderwerpen:

1. Inzicht effect Netcentrisch Werken op (Crisis) besluitvorming

•Verschillen kunnen benoemen tussen hierarchische werkwijze en Netcentrische werkwijze

•Voornaamste kenmerken Netcentrische Werkwijze kunnen benoemen

•Van denken in structuren naar denken in te bereiken effecten

2. Toepassing werkwijze in regulier proces

3. Samenhang proces Informatie Management en bestaande proces Leiding & Coördinatie

•Effect Informatie Management op BOB cyclus

•Scenario denken

4. Inzicht in de rol en positie van de ICo binnen de (crisis) besluitvorming

•Inzicht in het Competentie profiel ICo

•De rol van de ICo in relatie tot de Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg van de GHOR (HIN-GZ)

•De rol en positie van de ICo binnen de HAP organisatie

5. Basis vaardigheden gebruik pilot tool Gedeeld Geneeskundig Beeld

•Samenvatten en Taalgebruik, wat zijn “regels” bij het delen van informatie middels het GGB 

6. Inzichtelijk maken werkwijze zoals beschreven in blauwdruk Netcentrisch Werkwijze.

•Op basis van een scenario eigen rol invullen en tevens gebruik LCMS-Geneeskundige Zorg