Jaarverslag 2014

We hebben het genoegen u het jaarverslag 2014 van Acute Zorg Euregio aan te bieden. Naast de jaarcijfers vindt u in dit verslag interviews met een aantal van onze ketenpartners. Zij verwoorden de samenwerking met bureau Acute Zorg Euregio ten aanzien van de verschillende (wettelijk) taken die het bureau verricht.

Mocht u voor uw organisatie een of meer exemplaren willen ontvangen, stuurt u dan een berichtje aan info@acutezorgeuregio.nl.