Jaarverslag 2016

We hebben het genoegen u het jaarverslag 2016 van Acute Zorg Euregio aan te bieden. Acute Zorg Euregio wil op deze wijze zo transparant mogelijk verantwoording afleggen over beleid en uitvoering.

Samenwerken is essentieel voor de kwaliteit van het acute zorgnetwerk. In dit jaarverslag laten wij een aantal van onze ketenpartners aan het woord. Zij verwoorden de samenwerking met bureau Acute Zorg Euregio ten aanzien van de verschillende (wettelijk) taken die het bureau verricht.


Mocht u voor uw organisatie meerdere exemplaren nodig hebben, stuurt u dan een berichtje aan info@acutezorgeuregio.nl.

 

Wij wensen u veel leesplezier toe.