Kick off meeting NVVC Connect

Netwerk Acute Zorg Euregio gaat deelnemen aan het project NVVC Connect, een kwaliteitsproject van de NVVC (Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie). Doel is het verbeteren van de zorg voor patiënten met een acuut hartinfarct (stemi/nstemi). Het is gebleken dat door goede organisatie van zorg de prognose van patiënten sterk kan worden verbeterd. Uitgangspunt daarbij is een sterke en goed samenwerkende keten: van huisarts en ambulance tot en met dottercentrum en revalidatie. Met NVVC Connect wordt regionaal in kaart gebracht hoe de zorg rondom cardiologische behandelingen in een bepaalde regio is georganiseerd, en welke verbeteringen mogelijk zijn.

 

Op donderdag 23 april aanstaande is de Kick Off van dit project voor Twente en Oost Achterhoek. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Aanmelding voor deze bijeenkomst geschiedt middels het digitale inschrijfformulier van NVVC, een link vindt u op bijgaande officiële uitnodiging of hieronder.

Accreditatie voor de verschillende beroepsgroepen wordt aangevraagd.


http://www.123contactform.net/form-1284698/NVVC-Connect-ACS-Twente

Klik hier voor het programma.