LTR rapportage 2011-2015

Op woensdag 2 november heeft een geslaagd Landelijk Traumaregistratie (LTR) symposium plaatsgevonden georganiseerd door het LNAZ. Dit ter gelegenheid van het verschijnen van het landelijke LTR rapport 2011-2015 en de regionale rapportages. 

Landelijke Traumaregistratie

De Landelijk Traumaregistratie (LTR) is in 2007 door het Landelijk Netwerk Acute Zorg opgezet als kwaliteitsregistratie om de traumazorg in Nederland te meten en verder te verbeteren. De LTR is een ketenregistratie over patiënten met letsel die acuut moeten worden opgenomen voor behandeling van hun letsel(s). In de LTR worden gegevens vastgelegd vanaf de prehospitale opvang tot en met het ontslag uit het ziekenhuis en de 30-dagen mortaliteit, De traumaregistratie biedt inzicht in de kenmerken van de patiënten en hun letsels, de gang van de patiënten door de (behandel) keten en de uitkomst van de zorg.

Landelijke kerncijfers 2015

In 2015 zijn gegevens van in totaal 84.000 acuut opgenomen patiënten met letsel(s) geregistreerd in de LTR. Het betreft een gelijk aandeel van mannen en vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 55 jaar. Meer dan een kwart van de opgenomen ongevalspatiënten is 80 jaar of ouder. De opgenomen patiënten hebben veelal letsel opgelopen in de privésfeer of door een verkeersongeval.

Het volledige landelijke rapport kun u hier bekijken.