MMA: Altijd bereikbaar voor advies

Medisch Manager Ambulancezorg: altijd bereikbaar voor advies

De medisch manager ambulancezorg (MMA) is binnen de ambulanceorganisatie verantwoordelijk voor het medisch beleid, de medische zorg
en geeft opdracht tot het verrichten van ambulancezorgverlening. Een belangrijke taak in het veranderende zorglandschap.

De MMA’s zijn een belangrijke schakel in de communicatie tussen de ambulanceorganisatie en ketenpartners. Met enige regelmaat staan
er afspraken op de agenda met bijvoorbeeld huisartsenposten of spoedeisende afdelingen van de ziekenhuizen. Door met elkaar in gesprek te blijven ontstaat een optimale samenwerking in het belang van de patiënt.

Lees in editie 1-2017 van 112-Netwerk het gehele artikel over het vak van de MMA