Netwerk Acute Zorg Euregio en Matroesjka

Netwerk Acute Zorg Euregio bereidt zich voor op Matroesjka

Donderdagmiddag 23 november hebben Acute Zorg Euregio, GHOR Twente en GHOR VNOG zich samen met de ketenpartners voorbereid op de ketenoefening die in april 2018 wordt gehouden. Tijdens de voorbereidende sessie  werden de randvoorwaarden en opzet van de oefening besproken en was volop mogelijkheid om te netwerken. Tijdens de sessie is ook de naam voor de oefening bekend gemaakt: Matroesjka. 

Afgelopen maanden is er achter de schermen door een projectgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van alle ketenpartners hard gewerkt aan de voorbereiding van de ketenoefening acute zorg die in april 2018 plaats gaat vinden. Om alle deelnemers goed voor te bereiden is er een voorbereidende sessie georganiseerd waarin aan de hand van een korte theoretische opfrissessie door de Directeur Publieke Gezondheid en een aantal casussen de verbinding tussen de verschillende ketenpartners in crisissituaties is gelegd. Bijna 80 leden van crisis(beleids)teams van ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancediensten, GGD en GHOR hebben deelgenomen. 

Matroesjka

De oefening draagt de naam Matroesjka, bekend als een holle houten pop die onderdeel is van steeds kleinere poppen. ‘De oefening in april is één grote oefening waarin iedere ketenpartner ook zijn positie inneemt en volledigheid behoudt.’