NetWERKsessie LCMS Geneeskundige Zorg (LCMS-GZ)

Op 17 september vond de eerste netWERKsessie LCMS Geneeskundige Zorg plaats op Geneeskundig Trainingcentrum Zuidkamp. De netwerksessie werd georganiseerd voor sleutelfunctionarissen binnen het netcentrich werken, zoals Informatiecoördinatoren, Voorzitters van crisisteams/operationele teams, Hoofden Informatie (HIN) vanuit de GHOR, Algemeen Commandanten GHOR. 
Het doel is om te investeren in kennismaking, de samenwerking binnen de keten verbeteren en een inhoudelijke verdieping op de netcentrische werkwijze middels LCMS-GZ bewerkstelligen.

De volgende netWERKsessie vindt plaats op woensdag 23 september 13.30-16.30 uur