Nieuws over Netcentrisch Werken

Vooraf

De toepassing van netcentrisch werken neemt een steeds grotere vlucht in Nederland. Naast de veiligheidsregio’s, NCC en LOCC werken crisispartners uit de vitale sectoren in toenemende mate netcentrisch. Daarbij maken zij gebruik van een voor hen specifiek geconfigureerde versie van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Dit geldt momenteel voor de geneeskundige netwerken regio Zwolle en Euregio Twente en vier waterschappen (Hoogheemraadschap Rijnland, Hoogheemraadschap Delfland, Waterschap Amstel, Gooi & Vecht/Waternet en Waterschap Rivierenland). 

Implementatietrajecten

In 2016 zijn implementatietrajecten van netcentrisch werken gestart bij meerdere waterschappen en in de geneeskundige netwerken in Noord-Holland en Flevoland. Diverse andere organisaties uit de energie-, zorg- en watersector tonen concrete belangstelling voor een dergelijk traject en zijn in een sommige gevallen al gestart met een pilot. Het programma Netcentrisch Werken ondersteunt alle organisaties bij het beheer en doorontwikkeling van de netcentrische werkwijze, de bijbehorende kennis en opleidingen en het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Lees meer informatie over netcentrisch werken op de website van het IFV.

Deze eerste nieuwsbrief van het programma Netcentrisch Werken is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in netcentrisch werken en heeft als doelstelling om te informeren over de laatste ontwikkelingen rondom netcentrisch werken in Nederland. De nieuwsbrief wordt aan een ruime doelgroep verspreid, maar voel u vrij de nieuwsbrief intern of extern verder door te sturen. Aanmelden of afmelden voor ontvangst kan eenvoudig via de links onderaan dit bericht.

Meer info