Passend Vervoer

Passend Vervoer

ROAZ Euregio is gevraagd om regio­nale afspraken te maken over hoe per 1 januari het vervoer van per­sonen met verward gedrag wordt geregeld. De politie wil niet langer verwarde personen vervoeren die geen strafbare feiten hebben ge­pleegd en/of niet gevaarlijk zijn. Dit is onnodig stigmatiserend en kan als traumatisch ervaren worden. Op dinsdag 13 december 2016 is het convenant met betrekking tot acu­te psychiatrie tussen de politie, de GGZ­instellingen, RAV en het OM in Oost­Nederland geëvalueerd en is ook het vervoer besproken. In de volgende editie van 112-Netwerk komen we hier uitvoerig op terug.