Persbericht: Traumazorg in Twente en Oost Achterhoek

Enschede, 15 juli 2014 

Traumazorg in Twente en Oost Achterhoek: beter dan de norm 
De recente rapportage van de landelijke traumaregistratie (LTR) over de jaren 2008-2012 laat zien dat de traumazorg in de regio Twente en Oost Achterhoek van goede kwaliteit is. De uitkomstevaluatie van de patiënten (op basis van ziekenhuismortaliteit) zijn in overeenstemming met de geldende norm of zelfs beter dan de gestelde norm. In 2012 was de daadwerkelijke sterfte significant lager dan de verwachte sterfte. Ook de snelheid waarmee de ambulance de traumapatiënt bereikt (aanrijtijd), altijd een zorgenpunt in onze uitgestrekte regio, is op orde. Deze aanrijtijd was gemiddeld 10 minuten; dit is ruim binnen de gestelde norm van 15 minuten. Deze aanrijtijd was stabiel over de afgelopen 5 jaar.

Andere opvallende regionale gegevens
MST is het traumacentrum voor de regio Twente en Oost Achterhoek (=Euregio). Naast MST nemen de ziekenhuizen ZGT en SKB deel. De registratie van de prehospitale gegevens wordt verzorgd door de ambulancediensten Ambulance Oost te Hengelo en Witte Kruis te Apeldoorn. Bureau Acute Zorg Euregio coördineert de traumaregistratie in de Euregio. In 2012 werden in de Euregio 3.770 klinische ongeval patiënten geregistreerd. Landelijk was dit aantal ruim 76.000.  

  • In de Euregio werden vaker traumapatiënten via de huisarts verwezen naar de spoedeisende hulp dan landelijk (44% versus 25%). 

  • Prehospitale doorstroomtijden bieden de mogelijkheid om de gang van de patiënt door de traumazorgketen op een meer volledige wijze in beeld te brengen. In de landelijke registratie waren van ongeveer de helft van patiënten de prehospitale ambulance doorstroomtijden bekend terwijl dit voor onze regio voor bijna 90% van de patiënten bekend was. Dit komt de betrouwbaarheid van deze registratie in de Euregio ten goede. 

  • Wat betreft de spreiding van de ongevalpatiënten is een trend zichtbaar in de Euregio dat patiënten vaker in MST werden opgevangen in plaats van in een regionaal ziekenhuis. In 2008 lag dit percentage in de Euregio nog op 30%, inmiddels is dit ruim 40%. 

  • Ongeveer drie kwart van de specifiek ernstig gewonden patiënten (multi-traumapatiënten) werd in de Euregio opgevangen in MST; dit percentage is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Landelijk was dit percentage ongeveer 60%. 

  • De aard van de letsels (soort verwondingen), verdeling van letsels naar deel van het lichaam (ook voor ernstige letsels) van de ongevalpatiënten in de Euregio was vergelijkbaar met de landelijk geregistreerde letsels. 

Het beeld van de traumazorg door de gezamenlijk inspanning van de ambulancediensten en de ziekenhuizen in de Euregio mag worden gezien!

Wat is de LTR?
De LTR is een nagenoeg landelijk dekkende kwaliteitsregistratie van klinische ongevalpatiënten; dit zijn patiënten die naar aanleiding van een ongeval in een ziekenhuis moesten worden opgenomen voor behandeling. Met de LTR is het mogelijk te bekijken hoe snel de traumapatiënt professionele hulp ontvangt, of de patiënt op de juiste plaats wordt behandeld en hoe de ziekenhuizen het qua uitkomst (mortaliteit) doen ten opzichte van de norm en ten opzichte van elkaar. Doel van de LTR is het voortdurend streven naar verbetering in de traumazorg. 

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rieneke van ‘t Ende, afdeling Public Relations MST, 06 46 90 26 81.

Klik op onderstaande afbeelding voor de Landelijke Traumaregistratie 2008-2012

LTR report