Regionale Trauma Training 5 oktober 2017

11 deelnemers aan de Regionale Trauma Training in Zwolle hebben donderdag 5 oktober het behaalde certificaat in ontvangst mogen nemen.
Ook dit keer werd de groep SEH-verpleegkundigen, afkomstig van Isala Zwolle, Röpcke Zweers Hardenberg, Isala Diac Meppel, Gelre ziekenhuis Apeldoorn en Zutphen, aangevuld met anethesiemedewerkers afkomstig van MST Enschede.

Het doel van de RTT is om de SEH-verpleegkundigen en anesthesiemedewerkers up-to-date te trainen in de opvang en behandeling van traumapatiënten, middels een methode die aansluit bij de eigen beroepspraktijk en een methodiek die gehanteerd wordt door artsen. 

De e-learning, die voorafgaat aan de partkijkdag, hebben alle kandidaten bijzonder goed gemaakt met een score van 96-99%.
Op de praktijkdag werden de drill-scenario’s (opvang en behandeling van traumapatiënten) volgens de ABCDE-methodiek, met daarbij overdracht volgens de SBARR en een aantal aspecten van de CRM, getraind. De dag werd afgesloten met een praktische eindtoets, welke ook door alle kandidaten goed is afgerond. 

Alle kandidaten van harte gefeliciteerd met dit behaalde certificaat!

Zie voor meer foto's van deze dag, onze fotogalerij.