Regionale Trauma Training 5 september 2017

Regionale Trauma Training (RTT) voor SEH-verpleegkundigen

12 kandidaten -8 SEH-verpleegkundigen en 4 anesthesiemedewerkers- hebben dinsdag 5 september de Regionale Trauma Training allen met goed gevolg afgelegd. De kandidaten waren afkomstig van ZGT, MST, Isala Diaconesse en Deventer Ziekenhuis.

Het doel van de RTT is om de SEH-verpleegkundigen en anesthesiemedewerkers up-to-date te trainen in de opvang en behandeling van traumapatiënten, middels een methode die aansluit bij de eigen beroepspraktijk en een methodiek die gehanteerd wordt door artsen. 

De e-learning, die voorafgaat aan de partkijkdag, hebben alle kandidaten bijzonder goed gemaakt met een score van 96-99%.
Op de praktijkdag werden de drill-scenario’s (opvang en behandeling van traumapatiënten) volgens de ABCDE-methodiek, met daarbij overdracht volgens de SBARR en een aantal aspecten van de CRM, getraind. De dag werd afgesloten met een praktische eindtoets, welke ook door alle kandidaten goed is afgerond. 

Het nieuwe onderkomen van Acute Zorg Euregio werd deze dag voor het eerst in gebruik genomen als trainingslocatie (en goedgekeurd!).
De training werd door de cursisten, na afloop, geëvalueerd met een 8,4.
“Leuke dag!” “Oefenrondes en drillen zijn belangrijke leermomenten”, “Instructeurs stellen je op je gemak”, “Prettige, leerzame, goede training”, “Goede e-learning”, “Goed verzorgd”; een aantal opmerkingen die in de evaluatie werd genoemd.

Alle kandidaten van harte gefeliciteerd met dit behaalde certificaat!

Zie voor meer foto's van deze dag, onze fotogalerij.