Regionale Trauma Training (RTT)

Voor de Regionale Trauma Training van 7 februari 2017 in Zwolle zijn nog 2 plaatsen beschikbaar. 

De Regionale Trauma Training (RTT) is medio 2016 compleet herzien ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijkste uitgangspunten bij de nieuwe RTT zijn:

  • Doel van de RTT is om SEH-verpleegkundigen up-to-date te trainen in de opvang en behandeling van traumapatiënten volgende de ABCDE-methodiek, waardoor traumazorg aan patiënten verbetert.  
  • De RTT is een eendaagse herhalingstraining die (bij voorkeur) regionaal wordt georganiseerd, SEH-verpleegkundigen dienen een dergelijke herhalingscursus minimaal 1 keer per 4 jaren te volgen (eisen IGZ). 
  • De RTT is een kwalitatief hoogwaardige training, zowel qua theoretische inhoud als ook de praktische training. Nieuwe ontwikkelingen worden vroegtijdig in de traingen verwerkt.
  • De RTT-instructeurs zijn terdege voorbereid op hun rol, zowel inhoudelijk als op didactische vaardigheden.

De deelnemers nemen voorafgaand aan de praktijkdag deel aan een e-learning en dienen deze afgerond te hebben. 

Voor aanmelding: stuur een mail met naam, voornaam, geboortedatum, BIGregistratienummer, instelling/ziekenhuis naar info@acutezorgeuregio.nl