Samen van goed... naar beter

Om in 2017 ambulances grensoverschrijdend te laten rijden is Bureau Acute Zorg Euregio onlangs gestart met de voorbereidingen van een subsidieaanvraag uit het Interreg-V programma. De (acute) zorgorganisaties en instanties voor de rampenbestrijding (ambulancediensten, meldkamers, rampenhulpverlening, etc.) worden geïntegreerd. De geassocieerde partners zijn de bevoegde afdelingen binnen de twee Duitse Kreisen Borken en Grafschaft Bentheim en de drie veiligheidsregio’s Twente, Noord- en Oost Gelderland en IJsselland aan Nederlandse kant. Deze instanties waren al in 2011 betrokken bij het uitwerken van het strategisch plan voor de grensoverschrijdende acute zorg en hebben daarmee hun bereidheid om medewerking te verlenen aan de grensoverschrijdende samenwerking aangegeven.

Voordat we kunnen komen tot een dagelijkse grensoverschrijdend ambulancevervoer is het noodzakelijk om concepten te ontwikkelen, afspraken te maken en vast te leggen welke medewerker welke handelingen in de grensoverschrijdende ambulancezorg mag en kan uitvoeren, welke beroepskwalificaties en diploma’s van de medewerkers in de ambulancezorg in het buurland erkend worden. Tevens is het noodzakelijk om medewerkers te informeren over specifieke vragen welke betrekking hebben op grensoverschrijdende samenwerking; bijv. over opleidingen en vervolgopleidingen. De uitwisseling van personeel, de oefeningen en de samenwerking in de dagelijkse praktijk zal een belangrijke bijdrage leveren met betrekking tot het elkaar kennen, vertrouwen en kunnen samenwerken, zo dat elke medewerker weet, onafhankelijk van zijn functie (leidinggevende of inhoudsdeskundige), wat hij aan de andere kant van de grens wel of niet kan en mag doen.Bron van de film: Omroep Gelderland, 9 augustus 2014