Samenwerking MST en St. Antonius Hospital Gronau

Duitse kinderen in acute situatie sneller in ziekenhuis in Nederland

Vanaf januari 2015 kunnen kinderen uit Gronau en omgeving voor acute gevallen terecht in het Vrouw Kind Centrum van Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. MST heeft een nauwe samenwerking met het St. Antonius Hospital Gronau, de huisartsen en de huisartsenpost in Gronau. MST verwacht ongeveer 70 patiëntjes (0-18 jaar) met een acute zorgvraag per jaar.Op 17 februari brengt een delegatie van het grensoverschrijdende samenwerkingsverband, bestaande uit de burgemeester van Gronau mevrouw Jürgens, het Duitse ouderinitiatief ’Initiative Pro Kinderstation‘, de zorgverwijzers uit Gronau, de Bezirksregierung Münster namens het ministerie van gezondheid Nordrhein-Westfalen, het EUREGIO-sekretariaat en het Bureau Acute Zorg Euregio (BAZE) een werkbezoek aan het Vrouw Kind Centrum van MST.

Zorg dichtbij huis
Via deze samenwerking kan goede zorg dichtbij huis geboden worden. Dit is waar het ‘Initiative Pro Kinderstation’ zich de afgelopen jaren in Gronau voor heeft ingezet. Het dichtstbijzijnde Duitse ziekenhuis met een kinderafdeling ligt op 32 km afstand van Gronau.Voor veel ouders is deze reisafstand een probleem, zeker voor ouders die met het openbaar vervoer moeten reizen. Deze samenwerking maakt dat patiëntjes en hun naasten de helft van deze reisafstand hoeven af te leggen.

Samenwerking
Gebaseerd op voorbereidende werkzaamheden door de Bezirksregierung Münster en in samenwerking met bovengenoemde partijen heeft BAZE in 2014 onderzocht hoe de samenwerking tussen MST en zorginstellingen uit Gronau het beste vormgegeven kan worden. [eerder heeft BAZE o.a. een succesvolle samenwerking op het gebied van trauma's opgezet].
Over verwijspatronen, de benodigde verwijsinformatie, en de vergoeding van de gemaakte kosten zijn afspraken gemaakt waardoor de belemmeringen voor het verwijzen van Duitse kinderen naar het Nederlandse ziekenhuis zijn weggenomen.

Resultaat
Door deze samenwerking is 24 uur per dag acute zorg voor kinderen dichtbij huis mogelijk.
Een ziek kind wordt altijd eerst gezien in een zorginstelling in (omgeving) Gronau – indien het medisch noodzakelijk is en de ouders/begeleiders hiermee akkoord gaan wordt de patiënt voor behandeling op een kinderafdeling doorverwezen naar MST.

Op deze manier kan goede zorg voor de patiënt, ondanks de landgrens, dichtbij huis geboden worden. "Das Land NRW freut sich sehr über die grenzüberschreitende Verbesserung der Versorgungssituation und gratuliert vor allem BAZE und allen weiteren Beteiligten zu diesem besonderen und mutmachenden Erfolg" aldus Dr. Bernhard Thülig van de Bezirksregierung Münster. Hiermee laat hij zien wat de betekenis van deze grensoverschrijdende samenwerking is voor patiënten in Duitsland.

Klik hier voor het persbericht.
Klik hier voor de video inzake deze samenwerking.
Klik hier voor de nieuwsbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over dit onderwerp.