Samenwerkingsovereenkomst GHOR Twente en Acute Zorg Euregio

Op 19 november 2014 werd door de heer Bas Leerink, voorzitter ROAZ en de heer Theo van Rijmenam, namens GHOR Twente het samenwerkingsconvenant tussen Acute Zorg Euregio en GHOR Twente ondertekend.

In deze overenkomst zijn de gezamenlijk tot stand gekomen afspraken inzake operationele functionarissen, informatievoorziening en -uitwisseling, overlegstructuren, OTO-steunpunt, het Geneeskundig Trainingscentrum Zuidkamp, alsook grensoverschrijdende samenwerking, schriftelijk vastgelegd.