Save the date: 29 juni 2017 - themabijeenkomst Ouderen in de acute zorg

Themabijeenkomst 'Ouderen in de acute zorg'

Het aandeel oudere patiënten in de acute zorg is in de afgelopen jaren toegenomen. Deze patiënten kennen een relatief hoge complexiteit en dit leidt tot een zwaardere belasting van de acute zorgketen. Gezien de vergrijzing is de verwachting dat deze trend doorzet. Daarnaast zijn er vele wijzigingen in de zorg rondom ouderen die ook in de acute zorgketen knelpunten opleveren.

Tijdens deze regionale themabijeenkomst kijken we naar casuïstiek en actuele knelpunten in het zorgaanbod voor ouderen in de acute zorg en hoe zorgaanbieders en zorgverzekeraars daarmee omgaan. Welke oplossingen zijn er in de regio al bedacht om huidige en toekomstige problemen het hoofd te bieden? Is het regionaal goed geborgd dat ouderen op de juiste plek terechtkomen en hebben we hiervoor voldoende capaciteit? Ook komen zorginhoudelijke aspecten van ouderen in de acute zorg aan bod.

De bijeenkomst vindt plaats van 17:30-22:30 uur (inclusief culinaire ontvangst en afsluitend hapje en drankje) in de Grolsch Veste, Enschede. Meer informatie over het programma en inschrijving volgt binnenkort.

U kunt zich reeds aanmelden voor deze themabijeenkomst.