Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen

Op 10, 11 en 12 november 2014 organiseert Acute Zorg Euregio de Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen. Deelnemers krijgen de mogelijkheid zich te verdiepen / verbreden in kennis en inzicht in het proces van de (poly)traumapatient vanaf het moment van ongeval tot en met de revalidatie.

Inhoud:
Verdiepen en verbreden van de verpleegkundige kennis rondom de traumapatiënt. Hierbij wordt gekeken naar de somatische aspecten. Ook wordt aandacht besteed aan de psychische gevolgen van een trauma en komen juridische aspecten en drugs- en alcohol problematiek aan de orde;

Verdiepen en verbreden van (para)medische kennis, zoals organisatie van zorg voor een (poly)traumapatiënt, traumaopvang ambulance, spoedeisende hulp / intensive care, diagnostiek en behandeling van diverse letsels: extremiteiten, thorax, buik, schedel, etc., revalidatie van een (poly)trauma.

Kennis wordt overgedragen door deskundigen op het gebied van de traumapatiënt. Tevens ontvangt iedere deelnemer een scholingsmap met naslagwerk. De scholing voldoet aan de eisen gesteld door Kwaliteitsregister V&VN.

De Docenten:
Medische specialisten uit de regio
Paramedici (Fysiotherapie, Klinisch Psychologie)
Verpleegkundigen uit de regio (Ambulance Oost, SEH, IC,
Chirurgie Traumatologie, revalidatiecentrum ‘t Roessingh)
Overigen: patiënt, medewerker Tactus en jurist.

Aanmelding via info@acutezorgeuregio.nl

Voor meer informatie zie de folder.