Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen

Niet alleen de opvang maar ook de verpleging en revalidatie van traumapatiënten vraagt om specifieke vaardigheden en kennis. De aandacht voor het begrip kwaliteit, de wetgeving en de professionaliseren van hulpverleners heeft ertoe geleid dat verpleegkundigen kwaliteitsverbetering van groot belang achten. Tegen die achtergrond is de inhoud van de scholing traumatologie voor verpleegkundigen tot stand gekomen. Er wordt ingegaan op specifieke aspecten, die van belang zijn bij de zorgverlening aan traumapatiënten. Ook krijgen verpleegkundigen zicht op het gehele traject van een traumapatiënt, vanaf het moment van het ongeval tot en met de revalidatie. Tevens is er aandacht voor de geriatrische patiënt, in verband met de veranderende samenstelling van de samenleving. 

Deze 3-daagse scholing is bedoeld voor verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg en begeleiding van alle traumapatiënten, van jong tot oud.
Deelnemers krijgen de mogelijkheid zich te verdiepen / verbreden in kennis en inzicht in het proces van de (poly)traumapatiënt vanaf het moment van ongeval tot en met de revalidatie. 


Klik hier voor de folder.