Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen

"Ik heb me nooit zo gerealiseerd dat ik een schakel in de gehele keten ben", aldus een van de cursisten van de Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen. 

In drie dagen worden de cursisten van de Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen meegenomen in een real life casus van een multitraumapatient; vanaf de melding op de meldkamer van de ambulancedienst tot aan de revalidatie in het revalidatiecentrum. De docenten van de scholing zijn de artsen en/of verpleegkundigen van afdelingen waar een (multi)traumapatient behandeld c.q. opgenomen kan worden. Daarnaast komen ook juridische aspecten aan bod.
Aan het eind van de cursus komt de multitraumapatient zelf aan het woord; hoe heeft hij het ongeval en de behandeling daarna beleefd en (hoe) heeft het hem veranderd? 

Op 20, 21 en 22 april 2015 hebben maar liefst 24 kandidaten een certificaat voor deze training mogen ontvangen.

De volgende Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen vindt plaats in april 2016.