Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen

De Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen welke gepland stond op 11, 12 en 13 april wordt in verband met geringen deelname verplaatst naar 14, 15 en 16 november 2016. Noteert u deze data.