Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen 2018

Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen

In een intensieve driedaagse scholing, bedoeld voor verpleegkundigen werkzaam op verpleegafdelingen van ziekenhuizen of revalidatiecentra, die betrokken zijn bij de zorg en begeleiding van (multi)traumapatiënten, worden de cursisten meegenomen in een real life casus  van een traumapatiënt; vanaf het moment van de melding van het ongeval in de meldkamer van de ambulancedienst tot en met de revalidatie in het revalidatiecentrum.
Alle aspecten waarmee de patiënt te maken krijgt, komen in deze scholing aan bod. 
De docenten zijn de artsen en/of verpleegkundigen van de afdelingen waar een (multi)traumapatiënt behandeld c.q. opgenomen is. Tijdens de scholing vindt er veel interactie plaats op gebied van zorg, overdracht, klinisch redeneren en SBAR. 

Het driedaagse programma ziet er globaal als volgt uit:

Dag 1: staat in het teken van de keten van acute zorg voor (multi)trauma patiënten van ongeval tot en met eerste behandeling en opname in het ziekenhuis. Naast inzicht in de verpleegkundige en medische opvang van een (multi)trauma patiënt door ambulancezorg, Spoedeisende Hulp (SEH) en Intensive Care (IC) zal er ook aandacht besteed worden aan de organisatie van acute zorg en traumazorg in Nederland. 

Dag 2: bevat vooral inhoudelijke verdieping op het gebied van behandeling en verpleegkundige en (para)medische zorg bij veelvoorkomende letsels bij (multi)trauma patiënten, zoals buikletsel, fracturen en neurotrauma. 

Dag 3: gaat over de revalidatie van (multi)trauma patiënten, psychische aspecten na een trauma, juridische aspecten en drugs- en alcohol problematiek. Tijdens deze dag zullen we ook leren van ervaringen van traumapatiënt en hun naasten. 

De scholing vindt plaats op de eerste twee scholingsdagen plaats bij Acute Zorg Euregio en de laatste dag bij Revalidatiecentrum ’t Roessingh. De scholing wordt afgesloten met een rondleiding op het revalidatiecentrum.

Zie onze folder voor meer informatie

Aanmelden voor deze scholing