Stageopdracht 'Voorbereiding op cybercrises'

Stageplaats voor 3e jaars student Security Management of Integrale Veiligheidskunde

Cyberincidenten krijgen steeds meer aandacht in de maatschappij. Maar wat als een incident uitloopt op een crisis? Wat zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsenposten en ambulancediensten in de regio? Een crisis(beleids)team staat voor cruciale keuzes wanneer een ransomeware aanval de bedrijfsvoering (of een gedeelte hiervan) van deze instellingen platlegt. 

Wij zijn opzoek naar een 3e jaars student Integrale Veiligheidskunde of Security Management die op onderzoek uitgaat en gaat kijken wat het netwerk Acute Zorg Euregio en onze ketenpartners nodig hebben om goed voorbereid te zijn op een cybercrisis. Denk hierbij aan vragen als: Wat zijn mogelijke scenario’s bij dit type crisis? Wat zijn belangrijke besluiten die genomen moeten worden ten tijde van een cybercrises? Wie zijn de stakeholders? Naast een analyse moeten we ook voorbereid zijn, wat zijn mogelijke OTO-activiteiten om goed voorbereid te zijn op cybercrises?

Voor een compleet beeld ga je op bezoek bij experts en crisiscoördinatoren van ketenpartners om te achterhalen wat zij denken nodig te hebben om goed voorbereid te zijn. 

Hier vind je de gehele vacaturetekst en wijze van solliciteren.