Symposium Grensoverschrijdende acute zorg & crisisbeheersing

Op 24 maart 2015 organiseert Acute Zorg Euregio het Symposium Grensoverschrijdende Acute Zorg en Crisisbeheersing welke plaatsvindt in Theater De Kleine Willem te Enschede.

Gebaseerd op het strategisch plan voor grensoverschrijdende spoedbehandelingen in de Euregio tot 2020, die door de betrokken autoriteiten en Acute Zorg instellingen in de regio in 2010 tot stand gekomen is, zijn tussen 2012 en 2015 een drietal voorbereidende People-to-People projecten doorgevoerd: ECTLI behandelde de rampscenario's en trauma's en had als doel een Euregionaal netwerk op te bouwen. ACRE behandelde de juridische en finaciele aspecten en SourcE behandelt de personele en opleidingsissues in de acute zorg.
Daarnaast hebben zich in 2014 drie praktijkvoorbeelden voorgedaan in Gronau, Dinkelland en Dinxperlo, waarbij een concrete inventarisering van juridische, culturele en organisatorische belemmeringen in de praktijk getoetst konden worden.
Met het voorgestelde driejarige Interregproject PREpare kunnen we vanaf 2015, met het in praktijk brengen van de in de voorbereidende projecten ontwikkelde oplossingconcepten, beginnen met deze te testen en te evalueren om het doel een EUREGIOnale AcuteZorgRegio tot uitvoer te brengen.

Klik hier voor het programma