Taaltraining Duits voor medewerkers in de Acute Zorg

Acute Zorg Euregio vindt het belangrijk professionals, beleidsmakers, managers en bestuurders die te maken hebben met grensoverschrijdende acute zorg in de Euregio te faciliteren op het gebied van Duitse taal. Dit draagt bij aan goede communicatie in de directe patiëntenzorg, zowel in reguliere als opgeschaalde situatie, maar ook in de samenwerking over de grens op organisatorisch en bestuurlijk niveau. In het najaar van 2012 heeft Acute Zorg Euregio in samenwerking met Talen Twente (www.talentwente.nl) daarom een intensieve taaltraining Duits ontwikkeld. Inmiddels hebben 4 groepen met in totaal 27 medewerkers dit traject van 20 uur met succes afgerond en zijn momenteel (voorjaar 2014) 5 groepen met de cursus bezig. De ervaringen en resultaten zijn positief en Acute Zorg Euregio wil daarom in het derde kwartaal van 2014 (beoogde startdatum is 15 september 2014) deze intensieve taaltraining Duits opnieuw tegen een gereduceerd tarief aanbieden aan de medewerkers van haar ketenpartners. 

Taaltraining Duits acute zorg

• Programma: groepstraining Duits in 10 sessies van 2 uur (1 sessie per week)
• Deelnemers: maximaal 8 deelnemers per groep (vakinhoudelijke professionals en beleidsmedewerkers/
   managers/bestuurders apart)
• Inhoud (verschillen in zwaartepunten tussen vakinhoudelijke professionals en beleidsmedewerkers/managers/bestuurders):
   o Medisch/acute zorg vakjargon
   o Anamnesegesprek, familiegesprek, overdracht
   o Rollenspel (telefonisch) contact met patiënten, familie, omstanders, instanties, Duitse collega’sin zowel reguliere acute zorg
      situaties als bij grote incidenten en rampen
   o Vergaderen, telefoneren en e-mail
   o Ambtelijke en bestuurlijke (medische) vakterminologie
• Niveau training: beginniveau van A1 tot B1 (Europees referentiekader)
   o Op basis van een persoonlijk intakegesprek door Talen Twente wordt het beginniveau en eindniveau bepaalt en een
      indeling in niveau groepen gemaakt
• Startdatum: de beoogde startdatum is 15 september 2014 (cursusdata en –tijden in overleg met cursisten binnen een groep
   te plannen)

De kosten voor alle deelnemers bedragen € 350,- per persoon (10 bijeenkomsten van 2 uur, incl. leermiddelen). Vergoeding
van de uren dient afgestemd te worden met de werkgever.
Geïnteresseerden die niet werkzaam zijn bij een van onze ketenpartners kunnen bij voldoende plaats deelnemen voor de
volledige kostprijs van € 700,- per persoon.

Accreditatie voor deze training wordt aangevraagd.
Aanmelding via info@acutezorgeuregio.nl