Themabijeenkomst Leren in de Traumazorgketen

Aanleiding
Acute Zorg Euregio organiseert vanuit haar kenniscentrum functie al meer dan 10 jaar diverse scholingen en bijeenkomsten voor professionals in de traumazorgketen. In 2016 bestaat het Traumaoverleg Euregio 15 jaar, de Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen 12,5 jaar en de Regionale Trauma Training (RTT) 10 jaar. Voor traumazorg bij grootschalige incidenten organiseren we al 10 jaar de trainingen en oefeningen volgens de Emergo Train System (ETS) methodiek. Scholingen in de Duitse en Nederlandse taal voor een beter begrip in de grensoverschrijdende traumazorg binnen de Euregio worden sinds 2009 verzorgd.

Dat is reden voor een feestelijke themabijeenkomst. Tijdens deze themabijeenkomst kijken we terug op hoe en wat we leren in de traumazorgketen. Welke ontwikkelingen hebben de scholingen doorgemaakt en op welke manier hebben ze bijgedragen aan het verbeteren van de traumazorg in onze regio? Maar ook recente ontwikkelingen in (leren in) de traumazorg komen aan bod.

Doelgroep
Alle professionals in de (opgeschaalde) traumazorgketen in de regio Twente, Oost-Achterhoek en Duitse grensgebied, zoals: meldkamercentralisten, medewerkers ambulancezorg, MMT-artsen, SEH-artsen, SEH-verpleegkundigen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, arts-assistenten en medisch specialisten in de traumazorg, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en artsen in de revalidatiezorg. Opleiders, instructeurs, docenten en beleidsmedewerkers betrokken bij scholing en training van professionals in de traumazorg.

Doelstelling
Na deelname aan deze themabijeenkomst hebben de deelnemers:
•inzicht in (regionale) ontwikkelingen op het gebied van leren in de traumazorgketen;
•inzicht in recente ontwikkelingen in de keten van traumazorg;
•inzicht in de meerwaarde van de patiënt als onderdeel van de keten van traumazorg en als bron om van te leren in de keten.

Lees hier meer

Aanmelden voor deze themabijeenkomst.