Uitnodiging netwerksessie LCMS

WAT:

Zoals bij jullie bekend zijn we binnen het Netwerk Acute Zorg Euregio, en binnen GHOR Twente als onderdeel van de Veiligheidsregio Twente, per 1 mei 2015 live gegaan met de netcentrische werkwijze middels LCMS Geneeskundige Zorg (LCMS-GZ).
Als het goed is zijn de ICO’s (Informatiecoördinatoren) binnen jullie organisaties opgeleid en klaar om te werken met LCMS-GZ. Ook de Hoofden Informatie (HIN) van GHOR Twente zijn er klaar voor!

Informatie delen is en blijft mensenwerk en het elkaar kennen en weten te vinden is hierin belangrijk. Daarom organiseren het Netwerk Acute Zorg Euregio en GHOR Twente een ‘netWERKsessie’ voor de sleutelfunctionarissen binnen het netcentrisch werken.

Het doel is te investeren in kennismaking, de samenwerking binnen de keten en een inhoudelijke verdieping op de netcentrische werkwijze middels LCMS-GZ. Ook willen we in deze netWERKsessie bij de sleutelfunctionarissen peilen welke wensen en mogelijkheden er zijn ten aanzien van toekomstige oefeningen en trainingen.

WIE

De volgende collega’s/functies binnen de ketenpartners (MST, ZGT, HAP, RAV en de GGD) zijn uitgenodigd:
 De Informatie coördinatoren (ICO’s)
 De voorzitters van het crisisteam/operationeel team van de ketenpartners
 De Hoofden Informatie (HIN’s) vanuit de GHOR
 De Algemeen Commandanten GHOR

WANNEER EN WAAR:

Om zoveel mogelijk collega’s de gelegenheid te geven deel te nemen aan de netWERKsessie bieden we het programma 2 keer aan. Je meldt je aan op 1 van beide middagen:
 Donderdagmiddag 17 september van 13.30-16.30 uur óf
 Woensdagmiddag 23 september van 13.30-16.30 uur

Locatie is op beide dagen Geneeskundig Trainingcentrum Zuidkamp te Enschede (klik op de link voor de routebeschrijving)

AANMELDEN:

Aanmelden voor deze netWERKsessie via GHRO Twente: t.tulp@ghortwente.nl

INFORMATIE:

Heb je vragen over de netWERKsessie, dan kan je terecht bij:
 Joost Hofhuis (j.hofhuis@acutezorgeuregio.nl, 053 487 30 61) of
 Sabine van der Veen (s.vanderveen@ghor.nl, 06- 55 18 62 54)