Vernieuwde RTT succesvol!

Vernieuwde RTT succesvol

In het najaar van 2016 werden drie pilot trainingen van de vernieuwde Regionale Trauma Training (RTT) georganiseerd. De ervaringen van zowel de deelnemers als de instructeurs zijn positief. Wij delen graag met u de belangrijkste successen.

Na afronding van de pilot en een instructeursdag in december hebben we kort en bondig de resultaten op een rijtje gezet in de vorm van een factsheet.

De e-learning van ExpertCollege werd door de 38 deelnemers als zeer waardevol ervaren, één van de deelnemers schreef: “Dit is de eerste e-learning waar ik ook echt wat van geleerd heb.” We zien wel een grote spreiding in de tijd die men besteed aan de e-learning en ook in het fout%. We hebben vooral gezien dat hoe meer tijd men besteed aan de e-learning hoe lager het fout% is. Daarnaast viel ons op dat hoe hoger de leeftijd van de deelnemer, hoe langer men deed over de e-learning maar ook hoe lager het fout%! Hoewel het voor sommigen even wennen was, heeft ook de “nieuwe” manier van ABCDE-drillen en scenariotraining goed gewerkt, vooral het carrousellen als werkvorm is goed ontvangen. Deelnemers hebben ervaren hebben dat deze methodiek beter aansluit bij hun praktijk en bij de methodiek die artsen hanteren dan de oude RTT of de TNCC. De gemiddelde beoordeling door de deelnemers is met een 8.2 gelijk gebleven met de eerste helft van 2016. Uiteraard blijven we in 2017 de RTT evalueren en verder door ontwikkelen.

Klik hier voor de evaluatie factsheet.

Voor meer informatie en inschrijven zie onze website of neem contact op met Claudia Boensma: c.boensma@acutezorgeuregio.nl