Workshop Crew Resource Management

Acute Zorg Euregio organiseert, in samenwerking met Wings of Care een avondvullende workshop Crew Resource Management, waarin alle aspecten aan bod komen om een goede samenwerking in de acute zorgketen te waarborgen.

De workshop zal plaatsvinden op woensdag 3 september 2014 bij Hotel Bloemenbeek, De Lutte en richt zich op de professionals die direct betrokken zijn bij traumaopvang. 

Inloop : 18:00  en start van het programma om 18:30 uur. Reserveer de datum en tijd vast in uw agenda, het volledige programma volgt.

Deze workshop is inmiddels geaccrediteerd door:
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVV)
Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
Verpleegkundig Specialisten Register (VS register)


Programma