A-Z Euregio App release

1 juni 2017 A-Z Euregio app release

In een spoedsituatie is de snelle aanwezigheid van de ambulance noodzakelijk. In ons grensgebied liggen mogelijkheden om elkaar hierbij als buren te ondersteunen. Indien ziekenhuiszorg nodig is volgt een snelle rit naar het best passende ziekenhuis. Het hulpmiddel de A-Z Euregio app ondersteunt de ambulancediensten bij grensoverschrijdende inzetten. Met het door Acute Zorg Euregio gecoördineerde PREpare project is de A-Z Euregio app in nauwe samenwerking met de gebruikers geactualiseerd.

 

Meer informatie over de mogelijkheden en downloaden: www.spoedzorgzondergrenzen.nl